Kerstmis 2016

bezinningstekst

Update: 7/12/2016

KALENDER

Vieringen tijdens het octaaf van Kerstmis

Zaterdag 24 december
17.00u. Wemmel, St.-Servaas : Gezinsviering
18.00u. Wemmel, St-Engelbertus : Kerstwake (NL)
24.00u. Wemmel, St-Servaas : Middernachtmis

Zondag 25 december
09.00u. Ossel, St.-Jan : Kerstviering
10.00u. Relegem, St.-Jan : Kerstviering
11.00u. Wemmel, St.-Engelbertus : Kerstviering (FR)
11.00u. Wemmel, St.-Servaas : Kerstviering

Maandag 26 december
10.00u. Brussegem, St-Stefanus : Viering van de patroonheilige van de kerk

=> Meer info over uren Eucharistie in federatie Wemmel.

Kerstbezinning 2016

Elk jaar opnieuw worden we eraan herinnerd:
God wordt geboren aan de rand.
De stal van Betlehem staat in de achterbuurten,
bij de armen, de kleinen, de gevangenen,
de verstotenen van onze maatschappij.
Hij staat aan de rand van ons eigen hart,
daar waar het duister is,
daar waar we het niet meer zien zitten,
daar waar we klein en weerloos zijn.
Gods komen begint in het donker,
in al wat schamel en klein is
in u, in mij en in deze wereld.
Hij brengt ons naar het licht van de verrijzenis
en aan zijn rijk zijn geen grenzen.
Maar we mogen niet vergeten hoe het allemaal begon:
klein en weerloos en heel eenvoudig.
We lopen er zo gemakkelijk aan voorbij.
Dankjewel, God,
omdat Gij hebt gekozen
voor een plaats aan de rand,
bij kleine mensen.
Dankjewel voor dat grote voorbeeld.

Uit: Woorden om te bidden in de winter', Kerk en Wereld, 2000.