Allerheiligen-Allerzielen

bezinningstekst

Update: 23/10/2016

Vieringen

Zaterdag 29 oktober
17.30u. Hamme St.-Gudula: Viering van Allerheiligen met een gedachtenis voor de overledenen van het voorbije jaar.
18.00u. Wemmel, St-Engelbertus.

Zondag 30 oktober
09.00u. Ossel, St.-Jan.
10.00u. Relegem, St.-Jan.
11.00u. Wemmel, St.-Servaas.
11.00u. Wemmel, St.-Engelbertus (Fr)

Maandag 31 oktober
18.00u. Wemmel, St-Engelbertus.

Dinsdag 1 november
09.00u. Ossel, St.-Jan: Viering van Allerheiligen, gevolgd door een gedachtenis voor de overledenen van het voorbije jaar.
10.00u. Relegem, St.-Jan: Viering van Allerheiligen gevolgd door een gedachtenis voor de overledenen van het voorbije jaar.
11.00u. Wemmel, St.-Servaas.
11.00u. Wemmel, St.-Engelbertus (Fr) Viering van Allerheiligen gevolgd door een gedachtenis voor de overledenen van het voorbije jaar.

Woensdag 2 november
19.00u. Wemmel, St.-Servaas: Gedachtenisviering voor de overledenen van het voorbije jaar.

=> Meer info over uren Eucharistie in federatie Wemmel.

Allerheiligen en Allerzielen

De herfst is de voorbode. Bomen die hun vruchten loslaten. Bladeren die op de aarde vallen. Wij, mensen, zijn eindig. We staan allen voor de moeilijke opdracht om te leren loslaten. Om afscheid te leren nemen.

Chrysanten wijzen ons de weg naar het kerkhof. Het kerkhof doet ons de dood onder ogen zien. Morgen zijn wij het die tot de aarde terugkeren.

De grafstenen blijven ons aanspreken: de naam van onze geliefden staat erin gebeiteld. Geliefde overledenen blijven voor altijd in ons hart wonen.

Ach nee, het mag ons niet droevig stemmen. Laten we elke dag dankbaar leven vanuit de mooie herinnering die we hebben aan hun leven die ons spreekt van zoveel goedheid en toewijding.

De heiligen zijn ons voorgegaan. Ach nee, geen supermensen, geen volmaakte wezens. Heiligen zijn mensen die de weg zijn gegaan van de graankorrel. Mensen die oor en oog hadden voor anderen, die met grote tederheid en zorg leefden voor hun naaste dichtbij en veraf.

Allerheiligen. Het is uitgenodigd worden om te leven voor de liefde en de gerechtigheid. Het is zijn zoals een chrysant: niet pronken met jezelf maar verwijzen en er zijn voor anderen. Zo is het ook met Allerzielen. Onze geliefde overledenen blijven gedenken. Geliefden sterven maar gaan niet dood, geliefden blijven leven voor altijd. Juist omdat ze voor ons zo kostbaar waren en dat blijven voor altijd. Want liefde sterft niet, nooit.

Laten we tijd nemen voor de stille, intense verbondenheid in de dagen van Allerheiligen en Allerzielen.